Ons onderwijs

De kinderen werken in hun eigen tempo en volgen hun eigen leerroute. De leerkracht stimuleert, observeert en registreert.

Bij het leren op onze school speelt het montessorimateriaal een belangrijke rol. Het materiaal is zo ontworpen dat kinderen hiermee zelfstandig belangrijke kennis en vaardigheden kunnen leren en ontdekken. De leerkracht introduceert het juiste materiaal op het juiste tijdstip, door gebruik te maken van de zogenaamde gevoelige perioden. Hieronder verstaan wij een periode waarin het kind buitengewoon veel belangstelling heeft om iets te leren en onder de knie te krijgen.

Een ander uitgangspunt is dat kinderen op een natuurlijke manier veel leren van elkaar. Zo gaat het ook in een gezin en in de maatschappij.
Jongeren leren van ouderen en andersom. Daarom zijn onze klassen samengesteld uit drie of twee jaargroepen. De onderlinge hulpvaardigheid wordt hierdoor ook gestimuleerd. De kinderen genieten een vrijheid die bij hun mogelijkheden past: 'vrijheid in gebondenheid'. Het kind volgt een individuele leerlijn en kan deze ontwikkeling ononderbroken van onderbouw naar bovenbouw volgen.

 

Audit van de Nederlandse Montessori vereniging

In schooljaar 2019-2020 is de audit commissie bij ons op bezoek geweest. Deze commissie heeft voor onze school met veel plezier ons certificaat voor vier jaren verlengd. We hebben destijds een aantal aandachtspunten gekregen vanuit de audit. Met een aantal zijn wij direct aan de slag gegaan en hebben wij afgerond. De laatste worden dit jaar opgepakt. De afgeronde aandachtspunten worden aankomend schooljaar geëvalueerd en geborgd.

Lees meer over:

De Cilinder
Kosmisch onderwijs