De Cilinder

Wij, als team van de Cilinder, hebben het beeld voor ogen dat de school een plek moet zijn waar kinderen graag komen en zich veilig voelen en waar hun cognitieve en sociaal-emotionele mogelijkheden optimaal worden ontwikkeld.

 

Maria Montessori

Montessori is geboren in Italië in 1870. Zij was de eerste vrouwelijke arts van Italië. Later werd zij hoogleraar in de antropologie aan de universiteit in Rome. In opdracht van de regering stichtte zij in de sloppenwijken van Rome haar ‘Casa dei Bambini’, waarin kinderen van wie beide ouders buitenshuis moesten werken werden opgevangen en begeleid.

De daarbij gebruikte methode had zoveel succes, dat deze gaandeweg steeds meer toepassing vond, ook in de milieus van meer bevoorrechte kinderen. Centraal in haar ideeën over begeleiding van kinderen naar de volwassenheid staat datgene wat het kind zelf nodig heeft.

Door zorgvuldige observatie leerde zij deze behoefte onderkennen. Zij wijdde haar leven aan de uitbouw van haar wetenschappelijke visie op opvoeding en onderwijs. Dat haar ideeën nog steeds actueel zijn blijkt wel uit de tot de dag van vandaag voortdurende groei van het Montessori-onderwijs.