Schooltijden /vakanties

Wij werken volgens een continurooster, het vijf gelijke dagen model.
Maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 14.00 uur

De leerlingen kunnen vanaf 8.20 uur -eventueel begeleid door hun ouder(s)/verzorger(s)- naar hun klassen worden gebracht.
Om 8.30 uur beginnen de lesactiviteiten.

Afmelden bij afwezigheid
Mocht uw kind om de een of andere reden afwezig zijn, dan heeft u de wettelijke plicht de school daarvan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen
(in het kader van de leerplichtwet). U kunt dat telefonisch of via Social Schools (graag voor schooltijd) doen.

Verlofaanvraag
Een verlofaanvraag is te verkrijgen bij de directie.

Vakantierooster en vrije dagen schooljaar 2023-2024

Alkmaars ontzet  8 oktober 2023, valt op een zondag
Herfstvakantie 23 oktober t/m 27 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2022 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 19 februari  t/m 23 februari 2024
2e Paasdag maandag 1 april 2024
Meivakantie 29 april 2021 t/m 10 mei 2024
Hemelvaart valt in de meivakantie
2e Pinksterdag maandag 20 mei 2024
Zomervakantie              22 juli t/m 30 augustus 2024

 

 

Studiedagen / middagen 2023-2024

Woensdag 27 september 2023
Donderdag  5 oktober 2023
Maandag 20 november 2023
Vrijdagmiddag 22 december 2023 vanaf 12:30 uur vrij
Dinsdagmiddag  30 januari 2024 vanaf 12:30 uur vrij
Maandag en dinsdag 26 en 27 februari 2024
Dinsdag 2 april 2024
Woensdag  10 april 2024
Dinsdagmiddag           21 mei 2024 vanaf 12:30 uur vrij
Donderdag en vrijdag 27 en 28 juni 2024
Vrijdagmiddag 19 juli 2024 vanaf 12:30 vrij

Als wij een studiemiddag hebben, eten de leerlingen thuis of bij de BSO.