Schooltijden /vakanties

Wij werken volgens een continurooster, het vijf gelijke dagen model.
Maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 14.00 uur

De leerlingen kunnen vanaf 8.20 uur -eventueel begeleid door hun ouder(s)/verzorger(s)- naar hun klassen worden gebracht.
Om 8.30 uur beginnen de lesactiviteiten.

Afmelden bij afwezigheid
Mocht uw kind om de een of andere reden afwezig zijn, dan heeft u de wettelijke plicht de school daarvan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen (in het kader van de leerplichtwet). U kunt dat telefonisch of via Social Schools (graag voor schooltijd) doen.

Verlofaanvraag
Een verlofaanvraag is te verkrijgen bij de directie.

Vakantierooster en vrije dagen schooljaar 2022-2023

Alkmaars ontzet8 oktober 2022
Herfstvakantie17 oktober t/m 22 oktober 2022
Kerstvakantie26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie27 februari  t/m 3 maart 2023
2e Paasdagmaandag 10 april 2023
Meivakantie24 april 2021 t/m 5 mei 2023
Hemelvaartsvakantie18  en 19 mei 2023
2e Pinksterdagmaandag 29 mei 2023
Zomervakantie             24 juli t/m 25 augustus 2023

 

Studiedagen / middagen 2022-2023

Woensdag 21 september 2022  
Woensdag5 oktober 2022 
Dinsdagmiddag1 november 2022 vanaf 12:30 uur
Donderdagmiddag    10 november 2022 vanaf 12:30 uur
Maandagmiddag28 november 2022 vanaf 12:30 uur
Donderdag26 januari 2023
Vrijdagmiddag10 februari 2023 vanaf 12:30 uur
Maandag13 februari 2023
Woensdagmiddag8 maart 2023 vanaf 12:30 uur
Dinsdagmiddag14 maart 2023 vanaf 12:30 uur
Donderdagmiddag30 maart 2023 vanaf 12:30 uur
Woensdagmiddag17 mei 2023 vanaf 12:30 uur
Vrijdagmiddag16 juni 2023 vanaf 12:30 uur
Maandag en dinsdag19 en 20 juni 2023
Vrijdagmiddag21 juli 2023 vanaf 12:30 uur

Als wij een studiemiddag hebben, eten de leerlingen thuis of bij de BSO.