Kits Oonlie

Het uitgangspunt van Kinderopvang Kits Oonlie is het aanbieden van kinderopvang waarin naast het bieden van warmte en veiligheid, het spelenderwijs stimuleren van de ontwikkeling van het kind centraal staat. Kinderen ontwikkelen zich in korte tijd op allerlei gebieden. Ze ontwikkelen hun motoriek, ze ontwikkelen zich cognitief, bijvoorbeeld omdat ze nadenken over hoe speelgoed werkt, ze ontwikkelen zich op sociaal gebied door te leren wachten op een ander kind, door samen te delen en te spelen. Elke ontwikkeling is uniek.Kits Oonlie gaat ervan uit dat kinderen de behoefte hebben zich te ontwikkelen, ieder op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo, afhankelijk van aanleg en temperament. Bij Kits Oonlie krijgen kinderen de ruimte om zich in hun eigen tempo te ontwikkelen.

Daarbij streven wij ernaar dat elk kind het leuk vindt om naar het kinderdagverblijf, de peuteropvang of buitenschoolse opvanglocatie te komen en aan het eind van de dag weer vrolijk naar huis gaat.

Kits Oonlie werkt op de groepen aan de hand van de volgende speerpunten:

  • Niet dwingen van de kinderen
  • Positief benaderen van de kinderen
  • Stimuleren in de ontwikkeling van de kinderen
  • Open deuren beleid op de groepen
  • Buitenspelen

Kinderopvang - Kits Oonlie (kits-oonlie.nl)