Praktisch

Montessorischool De Cilinder vormt in samenwerking met OBS Liereland en kinderopvang Kits Oonlie een IKC. Dit betekent dat wij een voorziening zijn waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd.

Passend onderwijs voor je kind staat of valt met een goede samenwerking tussen jouw kind, jou als ouder en de school. Daarbij is het belangrijk dat je als ouder goed beslagen ten ijs komt en weet bij wie je terecht kunt met vragen. Als samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland ondersteunen we jou daarbij. 

www.oudersteunpunt - PPO-NK