Burgerschap

Het burgerschaponderwijs op De Cilinder is verweven in ons Montessorionderwijs.
Daarnaast werken wij met de methode 'Vreedzame school' en in groep 7 en 8 hebben wij een vakdocent HVO. 

Met de methode 'Vreedzame school' werken wij samen aan een gemeenschap waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt en waar we op een positieve manier met elkaar omgaan. Leerlingen hebben een stem, kunnen invloed uitoefenen en voelen zich verantwoordelijk voor de sfeer in de klas en op school. Ze leren met conflicten omgaan en werken vanuit basisregels: wees eerlijk, luister naar elkaar, iedereen hoort erbij, ruzie los je eerst zelf op en wees vriendelijk voor mensen en je omgeving. Deze lessen geven wij in alle groepen, 1 tot en met 8.

Tevens krijgen de kinderen uit groep 7 en 8 HVO.

In het vak HVO, Humanistisch Vormings Onderwijs, staat de identiteitsontwikkeling van leerlingen centraal.
De leerlingen;

  • onderzoeken hun eigen ervaringen en ideeën;
  • leren zelf keuzes te maken en te verantwoorden;
  • worden aangemoedigd te communiceren over wat ze denken, voelen, willen en doen;
  • en leren open te blijven staan voor de mening van anderen.

Zo kan ieder kind zelf ervaren wat waardevol is aan het bestaan en leert na te denken over wie zij zijn, wat ze kunnen wat hun drijfveren zijn. Er wordt gewerkt aan een sfeer om dit in alle veiligheid te doen.

Een paar voorbeelden van thema's in de loop van het HVO-jaar: anders zijn, buitengesloten worden, pesten, familie, arm en rijk, kinderrechten en filosofie. Het herkennen en bespreken van kleine of grote dilemma’s is een belangrijk aandachtspunt  Uiteraard worden de lessen afgestemd op de leeftijd en de belevingswereld  van de leerlingen.

De vakdocent HVO gebruikt  een variatie aan werkvormen o.a. groepsspelen, teken en schrijf opdrachten, rollenspel en filmmateriaal zodat de kwaliteiten van elke leerling aan bod komen.