IKC Daalmeer

OBS De Cilinder, OBS Liereland, OBS De Cocon en Kinderopvang Kits Oonlie maken onderdeel uit van Integraal Kindcentrum Daalmeer. Bij IKC Daalmeer staat het kind centraal en alle kinderen zijn, waar mogelijk, welkom. Het IKC zorgt voor een veilige plek waar de eigenheid van de kinderen wordt gerespecteerd en waar kinderen van, en met elkaar, kunnen leren. Er is respect voor de omgeving en kinderen worden gestimuleerd in hun ontwikkeling.

Een IKC biedt meer dan onderwijs alleen. Uiteraard blijft de kerntaak van de school het geven van onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 4 tot ongeveer 12 jaar. De kerntaak van de kinderopvangorganisatie is het verzorgen van opvang van kinderen van 0 t/m 12 jaar. Maar er is meer!

In een IKC wordt aan de ouder(s)/verzorger(s) extra service verleend in het belang van kinderen, ouders en de school. Er wordt daarbij samengewerkt met partners en aanbieders, die activiteiten verzorgen, die een verrijking van de vrije tijd vormen. In principe bieden wij tweemaal per jaar een aantal culturele, sportieve en educatieve activiteiten in de vorm van een cursus.

Ook bieden wij eenmalige workshops aan. Tijdens de cursussen en workshops kunnen de kinderen kennis maken met sporten en activiteiten waar zij normaal gesproken niet aan deel zouden nemen.Het is een mooie mogelijkheid om te kijken of een bepaalde sport of activiteit iets voor uw kind/kinderen is.

Deze activiteiten worden gecoördineerd door het bestuur van de Stichting BSA (Buiten Schoolse Activiteiten) De Tierelier. 
Voor de 8 weekse cursussen en éénmalige workshops dient u uw zoon/dochter aan te melden via www.stadskidsalkmaar.nl
U maakt dan éénmalig een account aan.Om de activiteiten te zien selecteert u de wijk Koedijk/Daalmeer en klikt op ‘zoek’.

Het geld van de cursussen en/of workshops betaalt u door het bedrag over te maken op:
NL67INGB0007653569 t.n.v. Stichting BSA De Tierelier o.v.v. activiteit, naam leerling en groep.
Bijvoorbeeld: Juniorchef, Anton Visser, 1/2A.
Ook kunt u betalen met de Alkmaar pas.

Voor vragen of opmerkingen over de curussen/ workshops kunt u mailen naar: bsadetierelier@gmail.com.
Margriet Hoekstra, directeur Daltonschool Liereland en Montessorischool De Cilinder.
Else Boot-Engelenberg, penningmeester Stichting BSA De Tierelier.
Anita Zwanenburg, coördinator Stichting BSA De Tierelier.

Hieronder vindt u het BSA boekje:

 

 

IKC Daalmeer