Kosmisch onderwijs

Als het idee van het heelal op de juiste wijze aan het kind wordt aangeboden, zal het meer doen dan alleen zijn belangstelling wekken: het zal in hem bewondering en verwondering wekken, een gevoel dat verhevener en meer voldoening-gevend is dan welke interesse dan ook. De geest van het kind zal zo niet langer ronddwalen, maar zal tot rust komen en kunnen werken. De kennis, die hij zo opdoet is samenhangend en systematisch; zijn intelligentie wordt omvattend en compleet door het beeld van het geheel dat hem is aangeboden. Zijn belangstelling reikt in alle richtingen, want alles is met elkaar verbonden en alles heeft zijn plaats in het universum waarop zijn geest is gericht.

Da Vinci 

Thematisch werken vanuit wereldverkenning

Voor ons kosmisch onderwijs werken we volgens het DaVinci concept. Een methode om kinderen vol verwondering en betrokkenheid de wereld te laten verkennen. De DaVinci werkwijze loopt pedagogisch en didactisch voorop. Bij DaVinci werken wij thematisch en in een doorlopende en geïntegreerde leerlijn van thema’s voor groep 3 t/m 8. Daarin komen binnen deze zaakvakken en wereldoriëntatie ook de 21e-eeuwse vaardigheden, met daarbinnen programmeren, aan bod, burgerschapsvorming, wetenschap & techniek en onderzoekend & ontwerpend leren. Het lesgeven wordt hierdoor complementairder, vakken worden niet los gegeven en hebben onderling verbinding. Alles is met het andere verbonden.

U ziet wat de kinderen maken terug in de klassen, op de kijktafels en prikborden in de hal.