Ouderraad

Het bestuur van de OR is een college van gekozen ouders. Doelstelling is een ondersteunende rol naar het team. Samen met hen worden binnen- en buitenschoolse activiteiten ontplooid en georganiseerd. Hiertoe coördineert de OR diverse werkgroepen, waaraan ouders kunnen deelnemen. Ook het financiele beheer van de ouderbijdrage valt onder de hoede van de OR.

Heeft u als ouders\ verzorgers verder ideeën voor projecten of toevoegingen\ veranderingen voor huidige activiteiten, vragen en/of opmerkingen, meld het ons!
Dit kan via de mail: voorzitter.orcilinder@outlook.com

Voorzitter: Roos Driesse
Penningmeester: Patricia Ringers
Teamlid: Annefleur Nijland

Vergaderdata 19:30 uur op De Cilinder:

Dinsdag 8 november 2022
Dinsdag 31 januari 2023
Dinsdag 28 maart 2023
Dinsdag 18 april 2023
Dinsdag 6 juni 2023