Ouderraad

Het bestuur van de ouderraad (OR) is een college van gekozen ouders. Doelstelling is een ondersteunende rol naar het team. Samen met hen worden binnen- en buitenschoolse activiteiten ontplooid en georganiseerd. Hiertoe coördineert de OR diverse werkgroepen, waaraan ouders kunnen deelnemen. Ook het financiële beheer van de ouderbijdrage valt onder de hoede van de OR.

Voorzitter: Roos Driesse
Penningmeester: Patricia Ringers
Teamlid: Daisy Groot

 Heeft u als ouder/verzorger verdere ideeën voor projecten of toevoegingen voor huidige activiteiten, vragen en/of opmerkingen, meld het ons!Dit kan via de mail:

Vergaderdata 19:30 uur op De Cilinder:

Maandag 11 september 2023